maandag 26 augustus 2019

Gelukkig

gelukkig

Nederland staat op de vijfde plaats als gelukkigste land ter wereld. Hoe kan het dan toch dat uit de uitslag van de laatste verkiezingen zulke enorme verschuivingen blijken? De nieuwe partij Forum van Democratie wordt met overmacht de grootste. Dat zegt iets over wat mensen drijft en bezielt. De analyses wijzen op ontevredenheid. Maar dat lijkt mij te kort door de bocht. Dit kan niet alleen een uiting zijn van de ontevredenheid van de kiezers.

Blijkbaar zijn we wel gelukkig en toch ook ontevreden. Dat betekent dat je met dit geluk niet tevreden bent. Misschien willen we een hoger inkomen of een lekker stampende diesel in plaats van een elektrische auto. Zouden we verwend zijn? Wordt nu door de energiecrisis zichtbaar dat de bomen niet tot in de hemel groeien? We moeten zuiniger omgaan met energie, minder vliegen, kortom minder consumeren.

Ontevredenheid komt voort uit onzekerheid en zorgt voor onrust. Dan denk je dat de huidige leefomstandigheden niet voldoen. En de energiecrisis brengt allerlei nieuwe inzichten. De temperatuur in de zomer en winter was nooit een probleem en nu ineens wel. En de maatregelen die genomen moeten worden grijpen in in onze manier van wonen, werken en vervoer. Terwijl de manier waarop onduidelijk is en hoe dat ons raakt. We leven in een prestatiemaatschappij. Dat is de kern van onze cultuur. Rupsje-nooit- genoeg komt om de hoek kijken. Presteren begint al op jonge leeftijd, op school en in de sport. Zou het streven naar betere prestaties gelukkig maken?

Betekenis van werk

Voor OR-leden wil dat zeggen dat de betekenis van het werk bewaakt moet worden. Werken moet leerzaam zijn en moet ontwikkelingskansen bieden. Laat prestaties maar aan de directie over. De OR kan onzekerheid beperken door de bestuurder te vragen naar zijn toekomstvisie, de richting waar de onderneming naartoe gaat en daar doortastend in zijn. De OR kan zelf initiatieven nemen en voorstellen doen. Het is en blijft een medezeggenschapsorgaan voor de onderneming én de medewerkers.

Het zal dus veel vergen van de ondernemingsraad om een klimaat van onvrede en onzekerheid te bestrijden. Alles bij het oude houden is voor velen een goede remedie, maar niet voor de medezeggenschap en de directie. Vertrouwen ontstaat door transparant te zijn over de toekomstplannen. En hoe dat voor medewerkers gaat uitwerken. Bouw dus aan vertrouwen en draag hiermee bij aan meer werknemersgeluk.