zondag 22 september 2019

Geloven

kind in de klasIk geef het toe, het is een wat belegen term die in de kerken een rol speelt. Maar inmiddels is het ook in de politiek een rol toebedeeld. Geloven in de politiek is nodig omdat feiten steeds meer miskend worden. Het sterkst blijkt dat in de klimaatdiscussie. Ondanks wereldwijde onderzoeken door zeer gerespecteerde onderzoekers geloven veel mensen iets anders, of dragen ze minstens iets anders uit.

En ondanks een wereldwijde klimaatconferentie in Parijs met het vervolg in Katowice in 2018 waar 196 landen aan meededen en een overeenkomst sloten, wordt het effect van het menselijk gedrag op het klimaat door sommigen ontkend en zijn er zelf mensen die de klimaatveranderingen ontkennen. Feiten hebben ze echter niet voor je. Je moet die mensen maar op hun blauwe ogen geloven.

Zo komt het geloven in de politiek terecht. In mijn ogen een kwalijke zaak. Want de geschiedenis laat uitvoerig zien wat de gevolgen daarvan zijn. Godsdienstoorlogen werden die gevolgen genoemd. Pogroms tegen de aanhangers van de Joodse religie. Enkel omdat men iets anders gelooft waar anderen tegen waren. En er kwamen geen argumenten en feiten bij kijken. Tegen een geloof valt niet de argumenteren met feiten. Men blijft het eigen geloof aanhangen. Ik vraag me weleens af of degene die met dit geloof begonnen zijn zich dat realiseren.

Wat betekent dit voor de ondernemingsraden? Met name het idee dat er niet meer met feiten overlegd wordt maar op basis van geloven. Als voorbeeld:’ Een bestuurder stelt in een overlegvergadering dat hij gelooft dat een bepaalde werkwijze met zekerheid gaat leiden tot ongevallen. Dat is geen mooi vooruitzicht, maar er moeten dan wel feiten op tafel komen die dat geloof ondersteunen. Anders is het onbewezen angst en dat mag iedereen hebben maar je kan er geen maatregelen op baseren. In gevallen waarin de gevolgen groot kunnen zijn dient elke bewering met feiten getoetst te worden. En geloven doe je maar in de kerk, moskee of in het bos maar niet de overlegvergadering.

Overigens heeft veel geloof prachtige effecten opgeleverd. Geloven in een betere wereld levert ook een betere wereld op. In de uitzending van “De klas” (28 april NTR) waarin Jan Terlouw optrad als docent vroeg hij aan jongeren waar ze in geloofden. Vrijwel alle leerlingen hebben geloof in eigen kunnen en hun mogelijkheden om een bijdrage aan de wereld te leveren. Ik zeg: daar geloof ik in!