zondag 22 september 2019

Gelijk aantal stemmen

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest gestelde vragen.

lootjes

Beste redactie,

Bij recent gehouden verkiezingen blijken 2 kandidaten een gelijk aantal stemmen te hebben gekregen. Hoe gaan we hiermee om?

Met vriendelijke groet,

De ORBeste OR,

Dankjewel voor je vraag! In het geval dat twee kandidaten voor de OR bij de verkiezingen evenveel stemmen hebben gekregen wordt er beslist door het lot. Het gaat dan om de situatie dat een van de twee niet in de OR zou komen. Als het de nummer 1 en nummer 2 zijn in de lijst met aantal stemmen dan komen ze uiteraard gewoon beide in de OR en is er geen verdere actie nodig.

In artikel 8 lid 1 WOR staat dat de OR een reglement behoort op te stellen. Daarin wordt onder andere geregeld hoe de verkiezingen worden georganiseerd. In dit artikel staat ook dat er geen zaken in het reglement mogen worden geregeld die in strijd zijn met de wet of die een goede toepassing van de wet in de weg staan. In artikel 9 lid 1 en 2 WOR staat verder dat de verkiezingen gehouden moeten worden door een geheime schriftelijke stemming en hoe de kandidaatsteling plaats moet vinden. Het zijn dus democratische verkiezingen.

In jullie eigen OR-reglement zal waarschijnlijk in het deel dat over de verkiezingen gaat een artikel te staan dat beschrijft wat te doen bij gelijke stemmen. Vermoedelijk staat daar dat dit bepaald wordt door het lot, dat betekent dus strootjes trekken of de twee namen in een hoge hoed stoppen en blind een naam trekken. Omdat de OR een democratisch orgaan is is dit de meest eerlijke manier om bij gelijke stemmen te bepalen welke kandidaat er in de OR komt en doet het recht aan hetgeen er in artikel 8 en 9 is bedoeld. In de voorbeeldreglementen van de SER is een dergelijk artikel standaard al opgenomen. De kans is dus groot dat dit er bij jullie ook in staat. In het geval het niet in jullie reglement staat is loten ook de manier om dit op te lossen want het doet het meeste recht aan het democratische principe en is in lijn met artikel 8 en 9 van de WOR.

Met vriendelijke groet,

De redactie