donderdag 8 december 2022

Geleerde lessen

Wit bloemetje symbool voor natuurAan het begin van de corona periode waren er nogal wat deskundigen die dachten en voorspelden dat de economische terugval snel hersteld zou zijn. De economie zou weer terugkeren naar het oude normaal. Dat gelooft nu vrijwel niemand meer. We zitten in een tweede golf van het coronavirus en de vraag is of dit de laatste zal zijn. 

Merkwaardig is dat economen stellen dat de economische terugval vooral veroorzaakt wordt door de angst van de consumenten, wij dus. Wij geven veel minder geld uit. De spaargelden op de banken rijzen de pan uit en ook de beleggingsrekeningen groeien. Wellicht bedoeld als een reserve voor nog veel slechtere tijden. En ondertussen pompt de overheid ‘nieuwe’ miljarden in de economie. 

Er is al veel geschreven over de visiearme stijl van leiderschap van Rutte. De huidige regering geeft geen visie op hoe men de toekomst ziet. Een beetje groen beleid en steun voor de ondernemingen maar geen echte nieuwe visie. Terwijl dat volgens mij dringend nodig is. De coronacrisis gaat niet alleen over een virus. Het zorgt er ook voor dat de economie, zoals deze vorig jaar nog draaide, niet meer terug te halen valt. Deze crisis legt genadeloos het gebrek aan visie bloot. 

Het kabinet scoort onvoldoende bij de aanpak van milieuproblematiek, de ophokplicht voor pluimvee, het grote verlies van banen bij het afbouwen van de overheidssteun en een plan over hoe verder met de horecabranche blijft uit, men komt niet verder dan een eenmalige uitkering van 2500 euro. Allemaal voorbeelden die bevestigen dat het dit kabinet ontbreekt aan visie. Als de overheid niet met een visie komt moet het van de ondernemingen komen. Creatieve oplossingen van de crisis moeten nu bedacht worden, want dit is het moment en dat is voor iedereen goed. Persoonlijk zou ik ondernemingen adviseren uit te gaan van het idee dat we nog niet zomaar van het virus verlost zijn en dat een vaccin nog niet zo maar effectief is. 

Wat verwacht ik dan van de overheid? Allereerst maatregelen voor quarantaine en het oplossen van het hoge verzuim, dat zou de basis moeten zijn. Momenteel hebben we een tekort aan ic-bedden omdat er te weinig verplegend personeel is en ook in het onderwijs is een tekort aan personeel om de gaten in de roosters op te vangen. De tweede pijler zou dan het optuigen van om- en bijscholing moeten zijn en hulp bij het vinden van ander werk. In veel branches zullen veel banen verdwijnen als gevolg van de crisis. De bouw vreest een ontslaggolf door de bouwbeperking als gevolg van stikstof, maar er is een groot tekort aan betaalbare woningen en er zijn ook nog de vele beschadigde huizen in Groningen. De derde pijler is het verleiden van het publiek tot het laten circuleren van geld. Niet door het doen van aankopen van oude, al bestaande producten maar door het stimuleren van diensten en producten die nieuwe kansen bieden bijvoorbeeld gericht op het tegen gaan van verdere klimaatverandering. Elektrische auto’s bijvoorbeeld en het omvormen van de voedselketen. Kortom de richting is meer werken aan verbeteringen in plaats van het verhogen van de welvaart.

Soms vraag ik mij wel eens af hoeveel corona golven er nodig zijn voordat we tot nieuwe inzichten komen. Of hebben we inmiddels genoeg geleerd van de huidige tijd en gooien we het roer om?