vrijdag 9 december 2022

Flexarbeid of vaste baan

gele helmen op een rijAantal flexbanen voor het eerst in jaren afgenomen

….Verder zijn het vooral de hoger opgeleiden die profiteren van het groeiende aantal vaste banen. Onder lager opgeleiden stijgt het aantal flexcontracten nog steeds….

>>> Lees hier het hele artikel van de NOS


Waarom is dit relevant voor mijn OR?

Redactie OR-Online.nl:

Vooral de laatste zin van dit artikel had mijn aandacht. Hoewel het hele artikel de aandacht vestigt op het fenomeen dat sinds 2018 aan de hand is, blijkt dat het aantal flexcontracten onder lager opgeleiden (of praktisch opgeleiden, wat de voorkeur zou hebben van Marianne Zwagerman en van mij) toeneemt. En volgens mij is er nogal wat praktisch talent in Nederland. En die profiteren niet mee van de geschetste ontwikkeling. En hier ligt een mooie kans voor ondernemingsraden. Wellicht is aandacht vragen voor flexarbeid versus een grotere baanzekerheid niet een onderwerp waar veel ondernemingsraden direct van opspringen, maar als HRM-professional zou ik tegen medezeggenschapsland willen zeggen om dit onderwerp niet zomaar te passeren. Al stel je maar de vraag hoe de verhouding flex-vast geregeld is binnen de eigen onderneming. Dat zet de bestuurder (en HRM hoogstwaarschijnlijk) aan het denken. Een goede verhouding flex-vast zou bij voorkeur niets moeten zeggen over de huidige krappe arbeidsmarkt, maar juist iets over goed werkgeverschap. En daar kan de ondernemingsraad volgens mij een prima gesprek over voeren met hun bestuurder.