vrijdag 9 december 2022

Fietsplan 2020

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest gestelde vragen.

fitness op het werk

 Beste redactie,

In hoeverre is onze werkgever verplicht om het fietsplan 2020 door de nieuwe verruimde regeling aan te bieden aan haar werknemers?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor je vraag.

De OR moet op basis van artikel 27 lid 1d WOR om instemming worden gevraagd als de bestuurder voornemens is om de regeling inzake het fietsenplan te wijzigen of aan te passen voor zover het fietsenplan gaat over gezondheid en welzijn. Als het fietsenplan een vorm van beloning is dan kan het ook onder artikel 27 lid 1c WOR vallen.

Zoals je ziet is in het instemmingsrecht het woord ‘fietsenplan’ niet opgenomen en dus moet je onderzoeken wat het effect is van de nieuwe regeling en onder welk van de artikelen (artikel 27 lid 1a tm 1l WOR) het zou kunnen vallen. Het is een beetje kunstmatig, maar zo werkt de wet nu eenmaal.

Volgens de WOR is het de bestuurder die besluit tot wijziging van een regeling. En artikel 27 zegt dat de bestuurder voordat de wijziging definitief gemaakt mag worden de OR om instemming moet vragen. Dat betekent dat het invoeren niet doorgaat als de OR niet ingestemd. Jullie uitgangspositie voor een onderhandeling zit dus wel goed. 

Overigens kan de OR ook zelf een schriftelijk voorstel indienen bij de bestuurder om het fietsenplan in te voeren of te wijzigen. Dit kan op basis van artikel 23 lid 3 WOR, het zogenaamde initatiefrecht. Het voorstel moet vervolgens serieus worden besproken en de bestuurder is verplicht schriftelijk te beargumenteren wat er met het voorstel gedaan wordt. Als het wordt overgenomen wordt het (gek genoeg) een instemmingsplichtig voorstel zoals hierboven beschreven en moet alsnog ter instemming aan de OR worden voorgelegd. Dat instemmen zal dan geen probleem zijn aangezien de OR het zelf heeft voorgesteld. Toch soms is er soms sprake van (kleine) wijzigingen waardoor de OR er toch opnieuw over kan nadenken.

OR-werk is mensenwerk is mijn ervaring. Met de regels alleen kom je er niet. Regels lossen geen problemen op, dat doen mensen. Het zal bij de onderhandeling over het fietsenplan dus gaan over het aftasten van de mogelijkheden en het voeren van het goede gesprek hierover met de bestuurder.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen