donderdag 8 december 2022

Feiten en meningen

mok met tekst everyone is entitled to my opinionVorig jaar hield de voorman van FvD een openingsspeech in het openbaar. Iedereen kon horen wat de partijleider zei. En in mijn oren was het totale onzin. Volgens hem is er geen milieuprobleem dat veroorzaakt wordt door menselijk gedrag. En dat is zijn mening. We luisteren dan naar een Tweede Kamerlid die zijn partij toespreekt. Er zo zijn tegenwoordig meer, politiek belangrijke, personen die meningen als feiten presenteren.

Meestal laat ik dat soort uitlatingen aan me voorbij gaan, maar dit vind ik zo stuitend. Alsof er geen wetenschappelijke basis is voor het milieuprobleem. Meer dan duizend wetenschappers hebben hier onderzoek naar gedaan. De aarde warmt op tengevolge van de uitstoot van broeikasgassen door de manier waarop wij leven. Dat kan je vervelend vinden of bedreigend, maar het is wel zo. Dat ontkennen is het ontkennen van een feit en dat vind ik een leugen. Zo worden (potentiële) kiezers van die partij voorgelogen.

Nu is er niet zoiets als de absolute waarheid. En dus mag je van alles wat vinden. En je mag ook zeggen dat dat de waarheid is en dat jij die, toevallig of niet, kent. Maar feiten kunnen alleen weerlegd worden door andere feiten en niet door een mening. En wetenschappelijk gezien zouden we er goed aan doen om aan van alles te twijfelen. Maar feiten staan los van de waarheid. Een aantal grafieken die Baudet in de Tweede Kamer laat zien worden door een ander lid (op dit gebied gespecialiseerd) als selecteerde informatie bestempeld. Zo bewijst hij zijn eigen gelijk. Maar jammer genoeg haalt dat dan weer niet de publiciteit en de media. En zo blijft het beeld bestaan dat FvD de waarheid vertelt over de milieusituatie.

Stel je voor dat OR-leden op deze manier met feiten omspringen. En nogmaals, er is geen absolute waarheid maar feiten helpen de zaak wel verder dan meningen en dienen in ieder geval onderdeel van het gesprek te zijn. Ook in het overleg met de bestuurder zal het vaak over meningen en feiten gaan. En een mening kan een goede bron van discussie zijn, maar feiten dienen gebaseerd te zijn op onderzoek en analyse en zijn voor iedereen hetzelfde.

Zo blijkt het nut van overleg voeren. De inbreng van de ondernemingsraad in het overleg bestaat uit het naar voren brengen van andere meningen, gebaseerd op wat belangrijk is voor de achterban. Maar als de leden in de OR geen andere mening hebben op basis van de feiten dan is het overleg gedoemd tot luisteren en ja-knikken. Het voortbestaan en de toegevoegde waarde van de ondernemingsraad zal van deze kwaliteit afhangen en heeft dit zelf in de hand. De OR is dus nog lang niet op z’n retour. Meningen van de medewerkers doen er toe en zorgen voor een versterking en verrijking van de besluitvorming. Een brede (tegen)stem en georganiseerd in een structuur zoals de ondernemingsraad is van grote waarde voor de onderneming van klein tot groot.