vrijdag 9 december 2022

En dan dreigt ontslag...

Meisje verdrietig voor haar laptopDeze tijd kenmerkt zich door onzekerheid. Veroorzaakt door corona. Voor velen dreigt een ontslag. Wat betekent dat het voor OR-en drukke tijden zijn. Stel je voor dat je meegedeeld wordt dat het bedrijf waar je al jaren werkt stopt of dat jouw functie vervalt. Je hebt al of niet met de nodige moeite deze functie bereikt en dan wordt die je zomaar afgenomen. Zonder enige vorm van verweer.

Een leven lang werken bij één baas of zelfs in één functie was al jaren geleden niet meer aan de orde. Zo bleven veel bankmedewerkers bij de bank ‘hangen’ omdat de arbeidsvoorwaarden bij hun eigen organisatie beter waren dan elders. 

Deze afhankelijkheidspositie lijkt in tijden van corona niet veranderd. Hoewel de overheid veel ondernemingen ondersteunt met financiële middelen, ontvangen medewerkers hun salarisstrook nog steeds van hun werkgever. Ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat veel medewerkers zich er helemaal niet zo van bewust zijn dat zij hun salaris grotendeels krijgen van de overheid. En dit zet mensen niet in hun eigen kracht maar maakt ze afhankelijk. 

Dit weekend las ik een artikel in de krant over het nieuw te verschijnen boek van Michael Sandel “de Tirannie van Verdienste”. Naast allerlei voor mij nieuwe inzichten heeft hij ook een duidelijke visie op werken op zich. Hij beschrijft dat het probleem is dat onze samenleving mensen met een hogere opleiding onevenredig beloont en de rest terzijde schuift. Hij stelt dat het een misvatting is dat je alleen geslaagd bent in het leven als je de hoogste, de beste, of de sterkste bent. Het gaat om de kwaliteit van het werk op zich. Een bakker, loodgieter of vuilnisman kan ook heel goed in zijn werk zijn en is bovendien maatschappelijk van grote waarde, ondanks dat hun inkomen wellicht niet tot de top behoort. 

Dat geeft mij het inzicht om op een andere manier naar je eigen loopbaan te kijken. Wacht niet af welke stappen jouw werkgever neemt, maar neem zelf het initiatief voor een van werk-naar-werk traject en streef ernaar om niet opnieuw slachtoffer te worden van deze crisis. Kijk niet alleen naar waar je goed in bent, maar denk ook na waar je blij van wordt. Kies een maatschappelijk gewaardeerde functie of beroep. Het resultaat is een kleinere afhankelijkheid van de werkgever en daardoor minder onzekerheid. Leren om zelf je eigen weg te zoeken en zien dat je dat ook lukt. 

De OR kan hierbij een sturende rol hebben. Maak een plan over om- her- en/of bijscholing, waarin keuzevrijheid aan de medewerker gegeven wordt. Om de keuze door de medewerker succesvol te laten verlopen kunnen diverse deskundigen een rol in spelen. De OR heeft in zo’n traject instemmingsrecht en dus een mooie positie om het verschil te kunnen maken. Dus ik zou zeggen, aan de slag!