vrijdag 9 december 2022

De WAB en de OR

uber mobiele telefoonGig workers zijn in Amerika, wat wij hier de kleine zzp'er noemen. In het Financieele Dagblad van 12 september lees ik in een artikel dat de senaat in Californië een wetsvoorstel heeft aangenomen dat het werken als gig workers, die o.a. voor platform bedrijven als Uber en Deliveroo werken, onmogelijk maakt. Die bedrijven worden gedwongen om de gigs in dienst te nemen en het minimumloon te betalen.

Een groot probleem voor deze nieuwe platforms die met internet werken. Het zijn bedrijven die zichzelf niet zien als werkgever maar als ‘makelaar’ tussen vraag en aanbod. Er zijn weinig verplichtingen maar er zijn evenmin zekerheden. En ook in Nederland zijn we druk om het gig-fenomeen in te perken, namelijk via de Wet Arbeidsmarkt in Balans (kort gezegd de WAB).

De weg terug naar een arbeidsovereenkomst en een minimumloon is ingeslagen. Ook in Nederland is maaltijdbezorger Deliveroo door de rechtbank verplicht om pensioenpremie te betalen voor hun zzp’ers. Als deze trend doorzet komen Uber en soortgelijke ondernemingen in de verliezen terecht en de vraag is dan of ze dit kunnen overleven.

Vakbonden in Amerika staan te juichen en ook in ons land zullen ze er ook niet afwijzend tegenover staan. In de Californische politiek spreken ze over een toekomst bepalende wet voor de economie. Een wet om de hardwerkende middenklasse weer op te bouwen. De ondernemers die achter deze bedrijven staan zullen zich niet onbetuigd laten. Ze gaan zeker proberen deze wet te omzeilen. Zelfs met juridische middelen. Ik ben benieuwd waar dit toe gaat leiden.

Terug naar Nederland. Voor ondernemingsraden is de WAB op twee fronten interessant en relevant; namelijk op het vlak van aanstellings- en ontslagbeleid en op het vlak van groepsgewijs werven en inlenen van arbeidskrachten. De duur van een arbeidsovereenkomst en het aantal contracten dat men achter elkaar aanbiedt, valt onder het eerste onderwerp. Als de werkgever iets aan dit beleid wil wijzigen dient de ondernemingsraad in te stemmen (artikel 27 lid 1 sub e WOR). Wat het tweede onderwerp betreft heeft de ondernemingsraad adviesrecht (artikel 25 lid 1 sub g WOR). Houdt deze beleidsonderwerpen dus in het oog, gezien jullie actieve rol die jullie hierin vervullen.