vrijdag 9 december 2022

De OR en de overlegvergadering

Overlegvergadering met de ORArtikel 23 en artikel 24 van de WOR gaan over de overlegvergadering; de vergadering tussen de ondernemingsraad en de bestuurder. In deze vergadering kan het gaan over allerlei onderwerpen; van instemmingsverzoek tot adviesaanvraag. En...niet te vergeten schriftelijke initiatieven ingebracht door de ondernemingsraad. Dit laatste laat duidelijk zien dat beide partijen evenveel inbreng hebben om onderwerpen, die men belangrijk vindt, te agenderen. 

Regelmatig schrijven wij over Haagse aangelegenheden en perikelen. Aardig om eens de overlegvergadering te vergelijken met de agenda voor de Tweede Kamer. Wat direct opvalt is dat in de Kamer de agenda bepaald wordt door de meerderheid. Hierdoor lopen politici het risico dat als de regeringspartijen tegen een agendapunt zijn van de oppositie het agendapunt niet in behandeling wordt genomen.

Een van onze recente blogs ging over macht en tegenmacht. Als je leest hoe de agenda voor de Tweede Kamer tot stand komt, kan je je afvragen hoe goed de tegenmacht zijn werk kan doen. Als oppositie kan je nog zoveel initiatief-onderwerpen naar voren brengen, maar als jouw collega’s in de coalitiepartijen er geen brood in zien, komt het niet op de agenda. Dan werkt de overlegvergadering voor ondernemingsraad en bestuurder gelukkig heel anders. Daarin kunnen zowel bestuurder als OR alle zaken agenderen die voor de onderneming van belang zijn.

De Wet op de Ondernemingsraden regelt dat de bestuurder altijd minstens één keer met de ondernemingsraad in gesprek moet, voordat hij een definitief besluit kan nemen. Om weer een vergelijk met Den Haag te maken: De Tweede Kamer wordt gezien als de controlerende macht die nagaat of de regering haar werk goed doet. Als men vindt dat het kabinet haar werk niet naar behoren doet, kan men een motie indienen. Over elke motie dient gestemd te worden, dus de kans is aanwezig dat een motie het niet haalt. 

Ten minste twee keer per jaar bespreekt de bestuurder conform wetgeving de algemene gang van zaken van de onderneming met de ondernemingsraad. De bestuurder deelt met de leden van de ondernemingsraad de besluiten die hij in voorbereiding heeft en men maakt afspraken over de manier waarop de ondernemingsraad betrokken wordt bij de besluitvorming. In Den Haag is er de laatste jaren door het werken met dichtgetimmerde regeerakkoorden sprake van controle achteraf, en dat lastig. Als je vooraf betrokken moet worden bij de besluitvorming is je invloed vele malen groter. Dat weten OR-leden als geen ander. Lang leve de (W)OR dus!