vrijdag 9 december 2022

De kern van energie

brandende lampIn Het Financieele Dagblad van februari staat een artikel van redacteur Bert van Dijk over kernenergie waar ik een aantal feiten uit citeer. Want we moeten wel weten waar Abraham zijn mostert vandaan haalt. Zo denken wij dat Nederland voorop loopt bij de energietransmissie en de beperking van de CO2 uitstoot, maar dat is helaas onjuist.

Nederland is het slechtste jongetje van de Europese klas als het gaat om de CO2 uitstoot. Ook voor wat betreft energie uit wind en zon. Slechts 8,6 % in 2019. En nu al zijn er mensen die iets vinden van weiden met zonnepanelen en windmolens in de achtertuin. En we zijn nog maar net begonnen. Zon en wind waren afgelopen jaar goed voor 3%, de rest kwam uit biobrandstof, dat overigens ook al ter discussie staat.

Klimaatwetenschappers, economen en politici luiden alle bellen en noodklokken want de ijskappen smelten maar regeringen ontwikkelen geen visie wat te doen. We gaan vooral door op de ingeslagen weg die onvoldoende resultaat heeft. Wereldwijd neemt de uitstoot van stikstof niet af maar juist toe. Met deze manier van werken komen we dus echt niet. De enige oplossing voor de energie zonder uitstoot van CO2 lijkt kernenergie. In Duitsland en Nederland verbannen, in België is men ook tegen maar in Frankrijk toegejuigd. 

De ontwikkeling van kernenergie gaat snel. Kernenergie kent geen CO2 uitstoot en produceert naast elektriciteit ook warmte. Het is een constante bron en niet afhankelijk van het weer of het dag en nacht ritme. Het kan goed gebruikt worden voor de productie van waterstof als energiedrager. 

En zijn er mini-reactoren in ontwikkeling die goedkoper zijn dan de bekende centrales en die in een fabriek kunnen worden gebouwd. Naast de bekende kerncentrales die radioactief afval genereren is een thoriumcentrale in ontwikkeling. Thorium genereert nauwelijks radioactief afval en is praktisch oneindig beschikbaar. Op deze wijze komen we aan CO2 vrije energie. De ontwikkeling van nieuwe technologie duurt jaren en is kostbaar. En daarom is het geen (populair) onderwerp voor de politiek. 

Vanaf 2020 moeten bedrijven en instellingen maatregelen uitwerken in het kader van het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord, de energietransitie, de verduurzaming in het algemeen; deze hebben allemaal impact op bedrijven en instellingen. En daarin heeft de OR ook een rol. Mijn pleidooi is om niet alleen de belangen van de medewerkers in de gaten te houden, maar ook die van het milieu zodat we ook onze kinderen achterlaten op een leefbare planeet.