vrijdag 9 december 2022

De economische gevolgen van het virus

passagiers in een vliegtuigHet vaccin waar al veel over gezegd is kan nog wel een jaar of langer op zich laten wachten. Tot die tijd moeten we dus allerlei regels in acht nemen om besmetting van anderen en onszelf te voorkomen. Dat zal niet meevallen en het is realistisch te veronderstellen dat een tweede besmettingsgolf volgt. 

En dan heb ik het nog niet over de economische gevolgen van de crisis. Zo denkt de KLM tot 2023 de gevolgen van deze golf over zich heen te krijgen. Veel ondernemingen zullen niet ontkomen aan reorganisaties met ontslagen. Wat de overheid ook probeert. Met name de vakantie- en toeristensector krijgen te maken met grote en lastige organisatievraagstukken. 

Economen voorzien een opleving in 2021, maar net als met zoveel natuurverschijnselen gaat dit niet rechttoe rechtaan. Er zijn meerdere bedrijfstakken die elkaar beïnvloeden. Dus het herstel gaat langzaam en komt veelal nooit meer op het oude niveau. Als medewerkers dreigen overtollig te worden, wordt nu al door de overheid geadviseerd zich om te scholen en werk te zoeken in een andere sector. Met name hierdoor zal er een maatschappelijke verandering komen. De vraag naar werknemers in verschillende sectoren is groot. Zoals in de zorg, het onderwijs, de installatiebranche, de informatietechnologie enz. 

De overheid hoeft niet meer te doen dan de overgang soepel te laten verlopen. Omscholing eenvoudig toegankelijk maken en pensioen en andere arbeidsvoorwaarden synchroniseren. Werkgevers zullen zich hierin niet onbetuigd laten, vooral de uitzendbranche stimuleert deze switch van loopbaan. Wat onverwacht, maar wel herkenbaar is in dit kader, is de groei van het aantal jongeren bij de vakbonden. Kennelijk zien de jongeren de bui al hangen en zoeken steun.

Voor de OR zou een strategie kunnen zijn om te helpen om de overstap van medewerkers naar een andere baan te realiseren in plaats van eindeloos bezien of ontslagenen voorkomen kunnen worden. Veel ondernemingen zijn kwetsbaar geworden in deze periode en als de totale onderneming omvalt, is men nog verder van huis. 

Ook zal de OR rekening moeten houden met een toename van internationale overnames en ook hierover een een eigen opvatting ontwikkelen. Nu bedrijven kwetsbaar zijn zullen grote concerns uit Amerika of China interesse tonen als ze willen groeien. De overheid krijgt hiermee het geld van de noodmaatregelen terug en zal dus vast wel willen meewerken zolang de onderneming niet van strategisch belang is voor ons land. En op de achtergrond van deze economische wanorde zal hard gewerkt worden aan een vaccin…