donderdag 8 december 2022

De 3 voordelen van medezeggenschap

High five teamMedezeggenschap houdt in dat werknemers invloed kunnen uitoefenen op het beleid en de besluitvorming van de organisatie waar zij werkzaam zijn. Het recht hierop is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (de WOR). Ondernemingen met meer dan 50 werknemers, zijn volgens deze wet verplicht een ondernemingsraad in te stellen. Ondernemingen die kleiner van omvang zijn (met 10 tot 50 medewerkers) dienen een personeelsvertegenwoordiging (PVT) in te stellen als een meerderheid van de medewerkers hier behoefte aan heeft.

Welke 3 voordelen heeft het om de medezeggenschap binnen organisaties goed te regelen?

Extra oren

Een bestuurder kan niet op de hoogte zijn van alles wat zich afspeelt binnen de organisatie, zeker niet als de organisatie groeit. Een OR is niet voor niets verplicht vanaf 50 medewerkers.  Via de ondernemingsraad weet een bestuurder beter wat er speelt op de werkvloer. En dat is een voordeel want als bestuurder kan je maar beter weten wat er leeft in de onderstroom zodat je de belangen van medewerkers mee kunt laten wegen. Dat leidt tot beter en meer evenwichtige besluiten voor de onderneming.

Meer inspraak, meer betrokkenheid

Medezeggenschap zorgt voor een grotere betrokkenheid bij de organisatie. De ondernemingsraad denkt namens alle medewerkers mee over belangrijke bedrijfsbesluiten. En als jouw mening ertoe doet, voel je je meer betrokken. En als jij je meer betrokken voelt, doe je met meer plezier jouw werk.

Breed draagvlak

Een ondernemingsraad heeft het doel om de onderneming goed te laten functioneren in al haar doelstellingen (WOR artikel 2 lid 1). Dat betekent dat hij primair tot taak heeft om te zorgen dat de onderneming op een goede manier functioneert en hierover communiceert met zijn achterban. Dat de OR dit doet namens de medewerkers is vanzelfsprekend, het is immers een democratisch gekozen orgaan. Door deze communicatie krijgen individuele medewerkers meer zicht op de soms ingewikkelde besluiten die een bestuurder dient te nemen om de organisatie op koers te houden (denk aan een overname of reorganisatie).

Om te kunnen profiteren van deze voordelen is het belangrijk dat de ondernemingsraad de ruimte krijgt om hun werk goed te kunnen doen. Zo dient er tijd vrijgemaakt te worden voor het doen van OR-werk en moeten de leden van de OR tijdig geïnformeerd en betrokken worden bij besluiten die in voorbereiding zijn.