vrijdag 9 december 2022

Corona en werktijdverkorting

verkouden meisje met sjaalVeel thuiswerken en niet meer reizen: Internationale bedrijven nemen maatregelen tegen corona

Als werknemers in quarantaine moeten maar niet kunnen doorwerken, moet de werkgever het loon gewoon doorbetalen. Bedrijven die, bijvoorbeeld door een productiestop vanuit China, tijdelijk minder werk hebben, kunnen hun medewerkers gedeeltelijk met een WW-uitkering naar huis sturen. Ruim 200 bedrijven deden hiertoe een aanvraag. Het ministerie van Sociale Zaken keurde dit goed voor 87 bedrijven.

>>> Lees hier het hele artikel op Volkskrant.nl

 
 

Waarom is dit relevant voor mijn OR?

Redactie OR-Online.nl:

Het aanvragen van een vergunning voor werktijdverkorting bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan gezien worden als instemmingsplichtig volgens de Wet op de Ondernemingsraden (artikel 27 WOR). Het coronavirus en de economische gevolgen hiervan leiden er toe dat bedrijven maatregelen nemen omdat bijvoorbeeld grondstoffen en producten steeds minder geleverd kunnen worden uit China. Het toepassen van werktijdverkorting kan dan een oplossing zijn. De instemmingsaanvraag dient voorgelegd te worden vóórdat de aanvraag gedaan wordt bij het Ministerie. Omdat het hier om een uitzonderlijke situatie gaat kan de ondernemingsraad worden gevraagd haast te maken met de instemmingsvraag, maar dan zal de bestuurder hiervoor ook de voorwaarden moeten scheppen, door de leden van de ondernemingsraad bijvoorbeeld vrij te stellen van andere werkzaamheden. Voor elk besluit dat een bestuurder wil gaan nemen als gevolg van het corona-virus dat valt onder één van de rechten van de OR dienst het normale advies- of instemmingstraject doorlopen te worden. Houdt als ondernemingsraad dus goed contact met de bestuurder zodat je altijd tijdig geïnformeerd bent over op handen zijnde wijzigingen.