vrijdag 9 december 2022

Corona en sectorprotocol 1,5 meter economie

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest gestelde vragen.

fitness op het werk

 Beste redactie,

Ons bedrijf werkt aan een coronaprotocol om straks weer open te kunnen gaan. Moet de OR hierover om instemming of advies worden gevraagd?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Het kabinet stelt als voorwaarde voor het weer opstarten van de ‘normale‘ bedrijvigheid dat er per sector een protocol wordt ingediend hoe er in de sector veilig gewerkt kan worden. De plannen moeten aan de eisen voldoen die te maken hebben met afstand houden, hygiëne, beschermingsmaatregelen en gedragsbeïnvloeding van klanten en leveranciers. De plannen en protocollen moeten door een speciale commissie beoordeeld worden en door het ministerie van economische zaken worden goedgekeurd.

Bedrijven zullen deze protocollen vervolgens zelf moeten gaan vertalen naar hun eigen specifieke situatie. De maatregelen op bedrijfsniveau mogen alleen worden ingevoerd nadat hiervoor ook instemming van de OR is verkregen. De maatregelen zullen waarschijnlijk betrekking hebben op de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers (instemmingsrecht artikel 27 lid 1D WOR) en/of controle op prestaties en gedrag (instemmingsrecht artikel 27 lid 1L WOR).

Dat er enige spoed achter zit mag duidelijk zijn, het is in de meeste gevallen van groot belang om de onderneming weer snel op de rit te krijgen. Het kan echter niet zo zijn dat de OR hals over kop moet instemmen. Er moet voldoende tijd zijn om kritische vragen te stellen en na te denken over de werkbaarheid van de maatregelen. Zijn de plannen praktisch haalbaar voor allerlei verschillende situaties in het bedrijf en is er voldoende rekening gehouden met de veiligheid van alle medewerkers?

Dit pleit er dus voor om de OR direct vanaf het begin bij het maken van de protocollen op bedrijfsniveau te betrekken. Op deze manier voorkom je vertraging en kan de OR meedenken tijdens het ontwikkelen in plaats van achteraf. Zonder instemming invoeren kan in ieder geval niet. Dat betekent dus dat het bedrijf zonder instemming van de OR niet ‘normaal’ open kan.

In uitzonderlijke gevallen zullen er wellicht grotere veranderingen in het bedrijf nodig zijn om te kunnen voldoen aan de protocollen. Als dit besluiten zijn van strategische aard zoals het voorlopig stoppen of wijzigen van een deel van het werk, het aanpassen van de organisatie, het verplaatsen van de werkzaamheden naar een andere locatie, het wijzigen van de organisatie het doen van een investering, of het gaan gebruiken van nieuwe technologie dan moet daarvoor ook advies worden gevraagd aan de OR op basis van respectievelijk artikel 25 WOR lid 1C, 1D, 1E, 1F, 1H, 1K. En ook hier geldt dan dat de OR voldoende tijd moet krijgen om zich een beeld te vormen en een afgewogen advies te geven.

https://nos.nl/artikel/2330581-kabinet-eist-coronaplan-van-alle-sectoren-anders-niet-open.html

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen