vrijdag 9 december 2022

Commissie Borstlap

twee bouwvakkers aan het werkHervorming flexwerk nog lang niet in zicht

Maar draagvlak voor deze plannen is ver weg. Vooral omdat de werkgeversorganisaties het niet eens zijn met de analyse van Borstlap. Er is niets mis met flexwerk, zei Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland. Er is te veel flexwerk dat te weinig beschermd wordt. Toch snapt hij waarom werkgevers zo defensief reageren. Zij zijn gewend geraakt aan goedkoop flexwerk, zegt Wilthagen. En als je die privileges kwijt raakt, doet dat pijn.

>>> Lees hier het hele artikel via NRC.nl

 
 

Waarom is dit relevant voor mijn OR?

Redactie OR-Online.nl:

Het advies van de commissie Borstlap van vorige week heeft vele reacties teweeg gebracht. Werkgevers, vakbeweging, zzp-ers, iedereen vindt er wat van. Het advies dat ‘iedereen weer werknemer’ moet zijn, is in mijn ogen bewust prikkelend bedoeld zodat de discussie hierover vanzelf op gang komt. MIjn advies aan ondernemingsraden is om niet af te wachten wat het kabinet met dit advies gaat doen, maar om nu al over dit advies in gesprek te gaan met jullie bestuurder. Iedereen heeft er een mening over, dus waarom de ondernemingsraad niet? Is er sprake van flexwerk binnen jullie organisatie? Hoe verhoudt dat zich tot het aantal medewerkers in (vaste of tijdelijke) dienst? Hoe, wanneer en waarom wordt flexwerk ingezet binnen jullie organisatie? Antwoorden op deze vragen leiden vanzelf tot meningen en deze leiden wellicht tot breed gedragen oplossingen, passend bij jullie onderneming.