vrijdag 9 december 2022

Benoeming lid Raad van Toezicht

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest gestelde vragen.

vrijwilligers

Beste redactie,

Wij vormen de ondernemingsraad van een stichting. Heeft onze ondernemingsraad zeggenschap in de benoeming van een lid van de Raad van toezicht? En zo ja, hoe ziet deze zeggenschap er dan uit in de praktijk?

Met vriendelijke groet,

De OR


 

 Beste OR,

Dank voor jouw vraag!

Jazeker heeft de ondernemingsraad een rol in het geval van een benoeming in de RvT. De OR heeft voordrachtsrecht voor een kandidaat en adviesrecht bij de benoeming van een lid van de RvT. Dat wil zeggen dat de OR iemand mag voordragen die men geschikt acht om zitting te nemen in de raad van toezicht en vervolgens over de aangedragen kandidaten advies mag uitbrengen. In tegenstelling tot de raad van commissarissen bij een BV en NV is de rol van de ondernemingsraad bij benoeming van leden van een raad van toezicht bij een vereniging, stichting of coöperatie niet wettelijk geregeld. De manier waarop de OR betrokken dient te worden in de benoemingsprocedure van een RvT is in de statuten/reglementen van de betreffende rechtspersoon geregeld.

Om te weten of jullie voordrachtsrecht hebben zou je dus de statuten/reglementen van de onderneming erop na moeten slaan.

Met vriendelijke groet,

De redactie