donderdag 30 maart 2023

Beïnvloeden vanuit de OR

Zes bronnen van invloed

Je leert een gestructureerde werkwijze om invloed uit te oefenen bij advies- en instemmingsaanvragen. Een systematiek waarmee je aan de hand van zes bronnen van invloed stuurt op resultaten. Niet zoeken naar één oplossing maar sturen op verschillende bronnen die allemaal bijdragen aan verandering.

Hoe werkt het?

  1. Resultaat bepalen
  2. Definiëren van effectief gedrag
  3. Analyse aan de hand van de zes bronnen
  4. Voortgang monitoren
Stap 1: Resultaat bepalen

Allereerst bepalen je wat je wilt bereiken met de advies- of instemmingsaanvraag. Daar kunnen wij je bij helpen maar onze ervaring is dat dit niet de moeilijkste stap is. Die komt namelijk daarna. Want als je weet wat je wilt bereiken, hoe geef je dan sturing aan de benodigde acties en wat zijn die acties dan? Dit is waar het regelmatig mis gaat.

Stap 2: Definiëren van effectief gedrag

De tweede stap bestaat uit het bepalen van effectief gedrag dat nodig is om het resultaat te bereiken. Door te bepalen welke gedragingen en acties het meeste bijdragen aan het resultaat worden betere keuzes gemaakt waar wel en waar geen energie en tijd in gestoken moet worden.

Stap 3: Analyse aan de hand van de zes bronnen

De derde stap is het analyseren van de acties en gedragingen. Aan de hand van zes bronnen wordt geanalyseerd waar de knelpunten of gaten zouden kunnen zitten en hoe je daarmee om kunt gaan. Dit leidt vaak tot nieuwe inzichten en verrassend eenvoudige acties die je anders over het hoofd had gezien, maar die cruciaal zijn om het resultaat te bereiken.

Stap 4: Voortgang monitoren

Herhaal de aanpak van bovenstaande drie stappen in iedere vergadering in plaats van de inhoudelijke agenda af te lopen. Door steeds gefocust te blijven op de zes bronnen houd je elkaar binnen de OR scherp op de juiste acties en wordt voorkomen dat vanuit een vernauwde blik de verkeerde dingen worden gedaan.

beinvloeden vanuit de or


Wat leer je?

Door de nadruk te leggen op het beïnvloeden vanuit de zes bronnen zul je zien dat het resultaat gemakkelijker bereikt kan worden. Je leert focussen op de weg in plaats van op de eindbestemming. Door het gebruik van de zes bronnen beschik je over een gestructureerde werkwijze en een gemeenschappelijke taal binnen de OR die nauw aansluit op de praktijk binnen jouw organisatie.

Interesse?

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak en leer meer over de methodiek.
Het is ook mogelijk kennis te maken met de methodiek door een inspiratiesessie te organiseren waarin de OR in korte tijd ervaart wat het model van de 6 bronnen kan beteken voor de OR.


 

Bespaar jezelf tijd en energie

Zorg voor toegevoegde waarde vanuit de OR