vrijdag 9 december 2022

Beeldschermbril

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest gestelde vragen.

fitness op het werk

 Beste redactie,

Wij hebben recent van collega's de vraag gekregen of onze organisatie een vergoedingsregeling heeft voor computerbrillen. Navraag leerde ons dat er geen regeling was, deze is nu in de maak nadat we dit hebben aangekaart. Ik neem aan dat er over de vergoeding en voorwaarden onderhandeld zal worden. Is er informatie beschikbaar over dit onderwerp, zijn er richtlijnen voor de hoogte van de vergoeding?

Met vriendelijke groet,

De OR

 Beste OR,

Dank voor je vraag. Goed dat jullie dit hebben aangekaart bij de directie!

Ik denk dat je gelijk hebt en dat een kwestie van onderhandelen wordt. Daarbij heb je als OR wel een ijzersterke onderhandelingspositie (op basis van artikel 27 lid 1d WOR). Wanneer jullie niet instemmen met de regeling dan kan de werkgever deze niet invoeren en moet er dus verder gesproken worden over aanpassing van de regeling. Net zolang tot de OR de regeling acceptabel vindt.

In de meeste regelingen wordt een maximumbedrag van € 150,- à 200,- per twee of drie jaar opgenomen.

Soms is het voor de werkgever mogelijk de kosten voor hulpmiddelen bij de belasting af te trekken. Als een werkgever van de werkkostenregeling gebruikmaakt, dan wordt de waarde van de beeldschermbril voor de loonheffing op nihil gewaardeerd. De bril moet dan wel op de werkplek blijven. Als een werknemer de bril ook privé gebruikt, dan kan de bril alleen onbelast verstrekt worden als hij voor minstens 90% zakelijk wordt gebruikt. Maar dit laatste zijn technische zaken voor de werkgever waar je je als OR niet mee bezig hoeft te houden.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen