donderdag 30 maart 2023

Actief en effectief in de OR

Dé training voor nieuwe OR-leden

Na de training heb je kennis van en inzicht in:

 • Het doel van medezeggenschap;
 • Basiskennis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR);
 • De functie en de rol van de ondernemingsraad in de onderneming;
 • De bijdrage van de ondernemingsraad aan goede besluitvorming;
 • De bevoegdheden van de ondernemingsraad in de praktijk;
 • De communicatie met de medewerkers/collega's;
 • Jouw rol, verantwoordelijkheden en taken als ondernemingsraad-lid.


actief en effectief in de or
Praktijkgericht

De training is speciaal ontworpen voor startende ondernemingsraad-leden die praktische basiskennis willen verwerven om hun nieuwe taak als OR-lid optimaal te kunnen vervullen en daarmee de juiste balans te vinden tussen belangen van medewerkers en het organisatiebelang.

Wat leer je?

 • Effectief overleg en samenwerking met de bestuurder/directie;
 • Het contact met de achterban;
 • OR-lidmaatschap combineren met je eigen werk;
 • Tips en valkuilen;
 • Leer- en actiepunten;
 • Werkwijze en functioneren van de OR zelf:

- reglement
- voorzieningen/faciliteiten
- vergaderen en besluitvorming

Meer weten?

De training is bijzonder interactief. Zelfanalyses, oefeningen, discussies en ervaringsuitwisseling maken het leerproces persoonlijk. Neem contact op voor een oriënterend gesprek.

Ga goed voorbereid aan de slag

Zorg voor toegevoegde waarde vanuit de OR