donderdag 8 december 2022

Artikel 54. Titel van de wet

  1. Deze wet kan worden aangehaald als Wet op de Ondernemingsraden.
  2. Zij treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.