vrijdag 1 juli 2022

Artikel 51 en 52. Bestaande bedrijfscommissies

Artikel 51.

De bedrijfscommissies, door de Raad ingesteld krachtens de Wet op de Ondernemingsraden (Stb. 1950, K 174), worden geacht door de Raad te zijn ingesteld krachtens deze wet.

Artikel 52.

Vervallen.