donderdag 8 december 2022

Artikel 51. Bestaande bedrijfscommissies

De bedrijfscommissies, door de Raad ingesteld krachtens de Wet op de Ondernemingsraden (Stb. 1950, K 174), worden geacht door de Raad te zijn ingesteld krachtens deze wet.

Artikel 52. Vervallen.