dinsdag 11 december 2018

Art. 47 Alg. maatr. van Bestuur

Artikel 47. Algemene maatregel van bestuur

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regelen worden gesteld ter bevordering van een goede uitvoering van deze wet.