zondag 16 januari 2022

Artikel 4. Ondernemingsraad voor een bedrijfsonderdeel

  1. De ondernemer die een onderneming in stand houdt, waarin in de regel ten minste 100 personen werkzaam zijn, stelt voor een onderdeel van die onderneming een afzonderlijke ondernemingsraad in, indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet in de onderneming.
  2. Het onderdeel waarvoor een afzonderlijke ondernemingsraad is ingesteld, wordt beschouwd als een onderneming in de zin van deze wet.