woensdag 19 januari 2022

Artikel 31e. Uitzondering op de artikelen 23, 2e lid, 2e zin, en 31d

De artikelen 23, tweede lid, tweede zin en artikel 31d zijn niet van toepassing op: