maandag 30 januari 2023

Arbocommissie

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

 

 Beste redactie,Wij zijn gesloten

Binnen de organisatie hebben wij een aantal ondernemingsraden en 1 centrale OR. De Centrale OR heeft besloten om een arbocommissie in te stellen. Ik vraag mij af wat de functie van een OR is als de COR zo’n commissie instelt. Is dit een logisch besluit?

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor jullie vraag!

In de structuur van de medezeggenschap werkt het zo dat de OR mensen 'afvaardigt‘ naar de COR. De COR is dus de spreekbuis van de ondernemingsraden (niet andersom).

Wat de COR wel en niet doet is dus uiteindelijk aan de ondernemingsraden. Als de COR een arbocommissie wil instellen, is dat een besluit waar ook de afgevaardigde OR-leden van jullie OR bij hebben gezeten en waar de leden van jouw OR dus ook mee hebben ingestemd of tegen gestemd. Als zij bijvoorbeeld hebben tegengestemd, maar de meerderheid van andere COR-leden waren voor, dan zal het besluit om een arbocommissie in te stellen waarschijnlijk toch worden uitgevoerd, want er is een meerderheid van stemmen voor het besluit. De COR kan commissies instellen op grond van artikel 34 lid 6 WOR en de verwijzing die daarin staat naar het artikel gaat over de werkwijze bij het instellen van een commissie in artikel 15 WOR. Hoe de COR besluiten neemt is overigens geregeld in het reglement van de COR zelf.

Het instellen van een commissie doet de OR of COR op basis van een instellingsbesluit waarin de spelregels en samenstelling voor de betreffende commissie worden vastgelegd. De bestuurder bekrachtigt zo’n instellingsbesluit, omdat hij of zij moet weten wat de werkwijze is en wie er zitting hebben in de commissie. Zie ook artikel 15 WOR.

Onderliggend meen ik bij jou de vraag te horen of het handig is om een arbocommissie op het niveau van de COR in te stellen. Of het wel of niet wenselijk en handig is, hangt af van de vraag op welk niveau de besluiten genomen worden over arbo vraagstukken. Als dat lokaal is (op het niveau van jullie organisatieonderdeel waar jullie OR van zijn), dan is het logisch om ook op dat niveau de arbo vraagstukken te bespreken. Dat zou dan weer kunnen middels een arbocommissie van de OR. Als de besluiten over arbo kwesties worden genomen op centraal niveau is het logisch dat de COR daarover meedenkt en wellicht een arbocommissie instelt. Zie hiervoor de taken en bevoegdheden van de COR in artikel 35 WOR.

Overigens sluit het een het ander niet uit. Je zou zowel op COR-niveau als op OR-niveau een arbocommissie kunnen instellen (met een overlap in leden). Dan worden lokale vraagstukken over arbo lokaal besproken en de vraagstukken die betrekking hebben op het totaal komen aan de orde in de COR.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen