vrijdag 9 december 2022

Afwijkend aantal OR-leden

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest recente vragen.

 

 Beste redactie,Wij zijn gesloten

Artikel 6 gaat over de samenstelling van de OR. In artikel 6.1 vind je het aantal OR-leden, gebaseerd op de grootte van de onderneming. In de laatste zin van hetzelfde artikel staat: "De ondernemingsraad kan met toestemming van de ondernemer in zijn reglement zowel een afwijkend aantal leden vaststellen...". Geeft dat de mogelijkheid aan de huidige OR om voor toekomstige verkiezingen te bepalen dat er minder OR leden gekozen kunnen worden dan gangbaar? Bijvoorbeeld minder dan 5 in ondernemingen van 50 tot 100 personen.

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor jullie vraag!

De bedoeling van bovengenoemd artikel is de volgende. De WOR legt in artikel 6 eigenlijk een verplichting op aan de ondernemer. De tabel in artikel 6 is dus het minimale aantal leden dat de onderneming moet toestaan bij het genoemde aantal medewerkers. 

Het eerste deel van artikel 6.1 geeft de OR de ruimte om zelf (met toestemming van de ondernemer) te bepalen of het genoemde aantal OR-leden ook noodzakelijk is. De OR zelf kan dus inderdaad het aantal zetels verminderen ten opzichte van het wettelijk genoemde aantal. Zo zou de OR dus kunnen kiezen voor 5 zetels ondanks dat er meer dan 100 medewerkers zijn (en de ondernemer dus feitelijk 7 leden zou moeten toestaan). Ondernemingsraden doen dit soms omdat een kleine OR in bepaalde situaties slagvaardiger is of omdat er bijvoorbeeld niet veel werk te doen is in de OR.

In artikel 2 lid 1 WOR staat dat de OR wettelijk verplicht is vanaf 50 werknemers. In artikel 6 staat echter dat er ook bij minder dan 50 werknemers een OR kan worden ingesteld (van 3 zetels). Onder de 50 medewerkers is dit dus geen verplichting. In de praktijk zie ik dit wel eens als een onderneming op een bepaald moment kleiner wordt dan 50 werknemers. Dan wordt toch regelmatig besloten om de OR in stand te houden. Het zou namelijk best kunnen dat tegen het einde van de zittingstermijn het aantal medewerkers weer is gestegen tot boven het aantal van 50 en dan is het jammer om weer helemaal opnieuw te beginnen met een OR.

Met vriendelijke groet,

 

De redactie

Meest gestelde vragen