donderdag 30 maart 2023

Wanneer is er sprake van adviesrecht?

vrouw vliegtuigindustrieJouw werkgever kan besluiten nemen met grote gevolgen voor de werknemers. In zulke gevallen dient jouw bestuurder advies te vragen aan de ondernemingsraad middels een adviesaanvraag. Als de bestuurder het advies van de OR niet opvolgt, is hij verplicht toe te lichten waarom het advies niet is opgevolgd en het definitieve besluit een maand op te schorten. De ondernemingsraad heeft in deze periode de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Ondernemingskamer die zal oordelen of het besluit redelijk is. In artikel 25 van de WOR lees je meer over het adviesrecht.

Adviesonderwerpen

  • Fusie en overname;
  • Bedrijfssluiting;
  • Reorganisatie;
  • Verplaatsing van bedrijfsactiviteiten;
  • Belangrijke wijzigingen in structuur of cultuur;
  • Belangrijke investeringen of aantrekken van krediet;
  • Invoering of wijziging in de bedrijfsvoeringautomatisering;
  • Inzetten van nieuwe technologieën;
  • Groepsgewijs inlenen of werven van personeel;
  • Maatregelen met betrekking tot het milieu.

Bij dit soort grote besluiten wordt vaak een extern deskundige betrokken die adviseert over de te nemen stappen. Ook de keuze en de opdracht die aan zo’n deskundige wordt verstrekt is een onderwerp waarover de OR om advies gevraagd moet worden. Op deze manier wordt de OR vanaf het start betrokken bij de besluitvorming.