vrijdag 9 december 2022

Adviesopdracht of analyse opdracht

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest gestelde vragen.

zelf doen of uitbesteden

Beste redactie,

Mijn vraag is of een analyse opdracht verstrekt aan een adviesbureau over een adviesplichtig onderwerp ook adviesplichtig conform artikel 25 lid 1? Ons bestuur heeft een analyse laten uitvoeren waarin de opties zijn verkend voor het anders organiseren van een dienst die nu in eigen beheer wordt uitgevoerd: outsourcing versus in eigen beheer houden. Het bestuur geeft aan dat het gaat om een analyseopdracht, geen adviesopdracht. De WOR geeft geen definitie van een adviesopdracht en ik kan geen jurisprudentie vinden op dit vlak.

Met vriendelijke groet,

De OR

Beste OR,

Dank voor jullie vraag! In verband hiermee heb ik ruggespraak gehouden met onze collega jurist en hij zegt hierover het volgende: 

‘De OR heeft in dit geval (mogelijke outsouring van een dienst) stellig adviesrecht. Ook als een adviseur wordt ingeschakeld met betrekking tot een onderwerp dat mogelijk adviesplichtig is, heeft de ondernemingsraad adviesrecht. Datzelfde geldt als het een onderwerp betreft dat mogelijk tot adviesplichtige voorgenomen besluiten gaat leiden. De ondernemer moet dus advies vragen aan de OR over het inschakelen van een adviseur, voordat hij een adviseur inschakelt. Of je het advies of analyse noemt, maakt niet uit. Het gaat om het onderwerp zelf.

De OR moet binnen een maand een verzoekschrift indienen bij de rechter. Die maand vangt aan op de dag dat de OR hoort van de inschakeling van een adviseur. Na indiening van een verzoekschrift bij de rechter lost het zich in de praktijk bijna altijd snel en soepel op, zonder de gerechtelijke procedure te vervolgen.'

Lees hier meer over procesbegeleiding bij advies of instemming.

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen