donderdag 30 maart 2023

Advies en procesbegeleiding

Is een voorgenomen besluit advies- of instemmingsplichtig? Welke bevoegdheid heb je als OR in een specifieke situatie? En hoe zorg je voor het beste resultaat? Lees hier meer over dit onderwerp.

Procesbegeleiding bij advies of instemming

Procesbegeleiding advies instemmingHet volgen van een advies- of instemmingsprocedure kan een ingewikkeld proces zijn, wat versterkt wordt als de ondernemingsraad geen inhoudelijke kennis heeft van het onderwerp. Wij begeleiden jullie graag bij dit soort processen.
Lees verder...

Adviesrecht

vrouw vliegtuigindustrieJouw werkgever kan besluiten nemen met grote gevolgen voor de werknemers. Vaak wordt de vraag gesteld of er sprake is van advies of instemming. Het antwoord is eenvoudig: In zulke gevallen dient jouw bestuurder advies te vragen aan de ondernemingsraad.
Lees verder...

 

Instemmingsrecht

werknemer brouwerijVoor het vaststellen, intrekken of wijzigen van personele regelingen is er geen sprake van advies maar instemming. Jouw werkgever dient instemming te vragen aan de ondernemingsraad. Jullie positie als OR is sterk. Zolang er geen instemming is kan de werkgever de regeling niet invoeren.
Lees verder...

Specifieke deskundigheid

specifieke deskundigheidIn sommige advies- of instemmingstrajecten heeft de ondernemingsraad specialistische kennis nodig om een goed oordeel te kunnen geven. Het is aan te bevelen om je dan te laten adviseren door specifieke deskundigen.
Lees verder...

Meer weten over onze aanpak? Mail ons voor een oriënterend gesprek!