vrijdag 9 december 2022

Mag de directie een vertrouwenspersoon aanstellen?

De redactie van de vragenservice beantwoordt wekelijks vele vragen van leden. Q&A bevat een selectie van de meest gestelde vragen.

vertrouwenspersoon

Beste redactie,

Onze directie heeft recent een vertrouwenspersoon aangesteld, wat een nieuwe rol is binnen onze organisatie. Hoewel we dit initiatief toejuichen vragen wij ons af of dit geen onderwerp is waar wij als ondernemingsraad bij betrokken hadden moeten worden?

Met vriendelijke groet,

De ORBeste OR,

De OR behoort op basis van artikel 27 lid 1d van de WOR om instemming gevraagd te worden over wijzigingen in regelingen die gaan over arbeidsomstandigheden. Hieronder valt ook het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Het protocol over de werkwijze van de vertrouwenspersoon.  Het profiel en de functiebeschrijving van de vertrouwenspersoon maken deel uit van de (interne) regeling die gaat over arbeidsomstandigheden. Voor jullie betekent dit dat de je een instemmingsaanvraag had moeten ontvangen. Die is er niet geweest en dus is er een besluit genomen zonder instemming van de OR. De OR kan hiervan binnen een maand de nietigheid inroepen op basis van artikel 27 lid 5 van de WOR. Dit doe je door een mail te sturen naar de bestuurder waarin je hem/haar wijst op dit artikel en verzoekt om alsnog een instemmingsaanvraag in te dienen. Krijgt de OR geen instemmingsaanvraag dan kan de OR de zaak voorleggen aan de kantonrechter. 
 
Persoonlijk zou ik niet direct starten met het sturen van een mail, maar vooraf informeel te vragen waarom er geen instemming is gevraagd om de dialoog open te houden. De nietigheid inroepen zou ik pas doen als je er in overleg niet uit komt.
 
Als de onderneming onder een cao valt en in de cao is geregeld hoe er dient te worden omgegaan met de aanstelling en de werkwijze van de vertrouwenspersoon dan is het bovenstaande niet van toepassingen en dient de cao gevolgd te worden. 

Met vriendelijke groet,

De redactie

Meest gestelde vragen