vrijdag 9 december 2022

2 jaar ziek

zieke medewerkerSlapend dienstverband is in strijd met goed werkgeverschap

Na een lang dienstverband, kan de transitievergoeding flink oplopen. Voor sommige werkgevers is dit een reden om de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte niet op te zeggen, maar ‘slapend’ te laten voortbestaan. De kortgedingrechter van de Rechtbank Den Haag heeft voor het eerst geoordeeld dat een werkgever de arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer moet opzeggen, met toekenning van de wettelijke transitievergoeding. Want het dienstverband ‘slapend’ houden, vindt de rechter in strijd met goed werkgeverschap.

>>> Lees hier het hele artikel op Personeelsnet

Waarom is dit relevant voor mijn OR?

Redactie OR-Online.nl:

Deze rechter heeft geoordeeld dat langdurig zieke medewerkers niet op de loonlijst moeten blijven staan om de wettelijke transitievergoeding die betaald dient te worden te ontlopen. De rechter vindt dit niet getuigen van goed werkgeverschap. In dit specifieke geval ging het om een medewerkster die terminaal ziek is en er hoeft dus niet gerekend te worden op werkhervatting in de (nabije) toekomst. In een ander geval zou het wellicht wel een geste zijn om een langdurig zieke medewerker niet direct te ontslaan, als er zicht is op herstel. Het gaat dus altijd om maatwerk, maar wat belangrijk is, is welke intentie schuilt achter de handelingswijze van de werkgever. Wet Verbetering Poortwachter is in het leven geroepen om langdurig verzuim tegen te gaan doordat de wet verlangt dat zowel werkgever als werknemer er alles aan doen om het verzuim zo kort mogelijk te houden. Toch is zo’n wet niet zaligmakend. Langdurig zieke medewerkers raken regelmatig uit beeld van de werkgever en verdwijnen zo achter de bekende geraniums. Het is dus van belang dat er een partij is die deze medewerkers in beeld houdt van de organisatie, en dat zou naar mijn mening de ondernemingsraad kunnen zijn. Artikel 23 van de WOR kan hierbij helpen. Dit artikel maakt het mogelijk een voorstel te doen om slapende dienstverbanden te voorkomen. Vraag niet alleen aan jouw bestuurder of Poortwachter gevolgd wordt, maar vraag ook hoeveel medewerkers momenteel langdurig ziek zijn en welke acties er momenteel lopen rondom deze medewerkers. Maak het concreet, zorg dat je echt weet wat er speelt rondom deze thematiek. Je langdurig zieke collega's zullen je hier dankbaar voor zijn.