woensdag 19 september 2018

Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

De kennisbank bevat een Engelstalige versie van de WOR.

Op de site Nederlandse Overheid is een printversie van WOR te vinden.

De kennisbank bevat veel onderwerpen over de or in de praktijk.

Artikelen WOR:

Algemene bepalingen

De instelling

Werkwijze

Overleg

Bevoegdheden

Informatie

Meer bevoegdheden

COR en GOR

50-min

Geschillenregeling

Bedrijfscommissies

Bijzondere taak Sociaal-Economische Raad

OR overheid

Slotbepalingen

Twitter