dinsdag 23 oktober 2018

Artikel 31c. Mededeling adviesopdracht aan externe partij

  1. De ondernemer doet aan de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk mededeling van zijn voornemen tot het verstrekken van een adviesopdracht aan een deskundige buiten de onderneming, met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in artikel 27۔