maandag 23 oktober 2017

Art. 31c Adviesopdracht

Artikel 31c. Mededeling over een adviesopdracht aan een externe

  1. De ondernemer doet aan de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk mededeling van zijn voornemen tot het verstrekken van een adviesopdracht aan een deskundige buiten de onderneming, met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in artikel 27۔